Son Makaleler

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçı arasında, mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ilişkin yapılan sözleşmedir. Mirastan feragat sözleşmesinin mirasçı ve tereke alacaklıları bakımından bazı sonuçları vardır. Mirasçılar Bakımından Sonuçları Geçerli bir feragat...

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI

Miras sözleşmeleri kurulurken sözleşmenin iki tarafının birbirine uygun irade beyanları arandığından, sözleşmenin ortadan kaldırılmasında miras bırakanın tek taraflı irade beyanı yeterli değildir. Kural olarak miras sözleşmesinden tek taraflı irade beyanı...

NİKAHSIZ EŞİN VE EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN Mİ…

Miras hukuku ve miras davaları ile ilgili olarak görülen en önemli konulardan birisi de kimlerin mirasçı olduğu ve mirastan kimin ne kadar pay alabileceğidir. Kimlerin mirasçı olduğu mirasçılık sırası diğer...

Tüm Makaleler